Polityka prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI – Witch sp. z o.o.

Aktualizacja 24.05.2018

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy:

  

Administrator danych osobowych:

 Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest Witch spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Bezpiecznej 18/4, właściciel:

  • sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym https://sklep.czarownicy.com, zwanym dalej Sklepem Czarownicy
  • gabinetu dietoterapii „Droga do Zdrowia” przy ul. Zelwerowicza 18a we Wrocławiu, dostępnego również pod adresem internetowym http://drogadozdrowia.eu, zwanym dalej Gabinetem
  • bloga „Świat Czarownicy” dostępnego pod adresem internetowym http://swiat.czarownicy.com, zwanym dalej Blogiem

 

Kontakt:

Aby się z nami skontaktować, w celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych.

Oto jego dane kontaktowe: adres e-mail: kontakt@czarownicy.com,

adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Witch sp. z o.o., ul. Bezpieczna 18/4, 51-114 Wrocław.

 

Dane klientów:

Otrzymaliśmy je od Klientów:

  • sklepu podczas zakładania kont, a także, w związku z transakcjami i kontaktem dokonywanymi przez nich w Sklepie Czarownicy,
  • gabinetu podczas konsultacji dietoterapeutycznej
  • bloga, w trakcie zapisu do newsletter’a

Pobieramy tylko niezbędne dane potrzebne do realizacji zadań związanych z właściwym funkcjonowaniem Sklepu Czarownicy, gabinetu oraz bloga.

Pobierane dane w przypadku:

  • Sklepu: login, hasło, imię i nazwisko Klienta, adres email, telefon i adres niezbędny do potencjalnych wysyłek zamówień;
  • gabinetu: imię i nazwisko Klienta, nr telefonu, adres email oraz dane o stanie zdrowia
  • bloga: adres email

Sklep Czarownicy, strona gabinetu oraz blog posługują się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, które mogą być użyte w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z naszej oferty.

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Sklep Czarownicy:

Przetwarzamy dane Klientów Sklepu w celach niezbędnych do obsługi zakupów, statystyk, płatności i wysyłek oraz w celach marketingowych Sklepu Czarownicy oraz bloga, na które klient wyraził osobną zgodę.

Przetwarzamy dane Klientów gabinetu w celach niezbędnych do uzyskania porady dietetycznej, informacji zdrowotnej, sprzedaż produktów ze Sklepu Czarownicy, przygotowanie zaleceń żywieniowych.

Musimy przetwarzać niektóre dane Klientów, aby można było korzystać z naszych usług. Jeżeli będziemy musieli przetwarzać dane dla innych celów, zawsze poprosimy najpierw o zgodę. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie.

Dane Klientów nie są transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Przechowywanie danych osobowych klientów Witch sp. z o.o.:

Zgromadzone dane są przechowywane na zabezpieczonych serwerach w Polsce, na zabezpieczonych dyskach w siedzibie firmy oraz w formie papierowej w zabezpieczonym miejscu w siedzibie firmy. Wdrożono odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne w celu ochrony tych danych osobowych przed ich nieuprawnionym lub bezprawnym przetwarzaniem, utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Przykładamy olbrzymią wagę oraz podejmiemy stosowne środki, żeby zapewnić, że dane te będą przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką Prywatności.

Zatrzymamy dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to niezbędne do spełnienia celów określonych w tej Polityce Prywatności. W niektórych wyjątkowych sytuacjach dłuższe okresy retencji mogą być wymagane przez przepisy prawa, np. w celach podatkowych, rozliczeniowych lub w celu spełnienia innych prawnych wymogów oraz obowiązków.

W celach marketingowych zatrzymamy dane tak długo, jak posiadać będziemy ważną zgodę, w razie wycofania zgody usuniemy je bez zbędnych opóźnień oraz nie dłużej niż 7 dni od momentu otrzymania żądania zaprzestania.

Prosimy mieć na uwadze, że podlegamy różnym przepisom i możemy być zobowiązani ujawnić dane osobowe zgodnie z żądaniem uprawnionych organów państwowych lub innymi wymogami prawnymi.

 

Prawa Klienta

W każdym czasie Klient ma prawo sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych, np. w celach marketingowych. Może zrobić to, wysyłając nam odpowiednią wiadomość na adres zamieszczony w rozdziale KONTAKT

 


Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na którejś naszej stronie internetowej zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo – promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach,  rabatach i nowościach na naszych stronach. Materiały te dotyczą  wyłącznie naszych ofert.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy niezwłocznie zgłaszać do naszego Inspektora Danych Osobowych.